Shop

 اطلاعات مربوط به نحوه اتصال پایگاه داده‌ی خود را وارد کنید.</li>
	<li>پرونده را با نام <code>wp-config.php</code> ذخیره کنید.</li>
	<li>همه پرونده‌ها را بارگذاری کنید.</li>
  <li>پرونده <span class="file"><a href="wp-admin/install.php">wp-admin/install.php</a></span> را در مرورگرتان باز کنید. با این کار جداول مورد نیاز برای وبلاگتان تنظیم می‌شود. اگر با پیغام خطا مواجه شدید پرونده <span class="file">wp-config.php</span> را دوباره بررسی کنید و بار دیگر مراحل قبل را تکرار کنید. چنانچه موفق به اشکال‌یابی نشدید به <a href="http://forum.wp-persian.com/">انجمن پشتیبانی وردپرس فارسی</a> مراجعه کنید و اطلاعات موردنیاز برای رفع خطای مربوطه را در آن‌جا جستجو کنید.</li>
	<li><strong>اگر کلمه‌ی عبوری وارد نکردید، کلمه‌ی عبوری که برای شما ساخته می‌شود را یادداشت کنید.</strong> اگر نام کاربری انتخاب نکنید، نام کاربری شما admin خواهد بود.</li>
  <li>برنامه‌ی راه‌انداز شما را به <a href="wp-login.php">صفحه ورود</a> به وردپرس می‌رساند. برای ورود نام کاربری و کلمه‌ی عبوری را که طی مرحله قبل انتخاب کردید، وارد کنید. اگر از کلمه‌ی عبور ساخته شده توسط وردپرس استفاده کردید می‌توانید برای تغییر آن به قسمت «شناسنامه» مراجعه کنید.</li>
</ol>

<h1>به‌روزرسانی</h1>
<h2>به‌روزرسانی خودکار</h2>
<p>در صورتی که از وردپرس نگارش ۲,۷ یا بالاتر استفاده می‌کنید می‌توانید از بهواقع این بخش جامع‌ترین منبع اطلاعاتی انگلیسی در دسترس برای وردپرس است.</dd>
	<dt><a href="http://wordpress.org/development/">وبلاگ توسعه وردپرس انگلیسی</a></dt>
		<dd> در این وبلاگ از جدیدترین به‌روزرسانی‌ها و اخبار وردپرس اطلاع پیدا می‌کنید. این آدرس را در مرورگرتان ذخیره کنید و هرچند وقت بک بار به آن سر بزنید.</dd>
	<dt><a href="http://planet.wp-persian.com/">سیاره وردپرس فارسی</a></dt>
		<dd>سیاره وردپرس فارسی گردآوردنده اخبار است. این سایت در واقع نوشته‌های مربوط به وردپرس را از وبلاگ‌های فارسی مختلف در اینترنت گردآوری می‌کند.</dd>
  <dt><a href="http://planet.wordpress.org/">سیاره وردپرس انگلیسی</a></dt>
		<dd>سیاره وردپرس انگلیسی گردآوردنده اخبار است. این سایت در واقع نوشته‌های مربوط به وردپرس را از وبلاگ‌های انگلیسی مختلف در اینترنت گردآوری می‌کند.</dd>
	<dt><a href="http://forum.wp-persian.com/">انجمن‌های پشتیبانی وردپرس فارسی</a></dt>
		<dd>اگر همه جارا را گشته‌اید اما هنوز نتوانسته‌اید مشکلتان را برطرف کنید به انجمن پشتیبانی وردپرس فارسی سری بزنید. این انجمن‌ها بسیار فعال و اعضای بی‌شمار آن‌ها آماده کمک به شما هستند. چنان‌چه می‌خواهید از کمک انحمن استفاده کنید لازم است ابتدا بحثی را شروع کنید و مشکل خود را در با جزئیات کامل در آن مطرح نمایید. فراموش نکنید قبل از زدن موضوع جدید٬ در انجمن جستجو کنید.</dd>
  <dt><a href="http://wordpress.org/support/">انجمن‌های پشتیبانی وردپرس انگلیسی</a></dt>
<dd>در این انجمن می‌توانید با کاربران انگلیسی‌زبان وردپرس در ارتباط باشید</dd>
	<dt><a href="http://codex.wordpress.org/IRC">شبکه IRC وردپرس</a></dt>
		<dd>شبکه گفتگوی زنده با موضوع وردپرس که اعضای آن را کاربران و پشتیبان‌های وردپرس تشکیل می‌دهند. با مراجعه به صفحه ویکی فوق به این شبکه راهنمایی می‌شوید. (<a href="irc://irc.freenode.net/wordpress">irc.freenode.net #wordpress</a>)</dd>
</dl>

<h1>سیستم پیشنهادی</h1>
<ul>
	<li>PHP نگارش <strong>5.2.4</strong> یا بالاتر.</li>
	<li>MySQL نگارش <strong>5.0</strong> یا بالاتر</li>
	<li>... و یک پیوند به آدرس <a href="http://wp-persian.com">http://wp-persian.com</a> در سایتتان</li>
</ul>
<p>وردپرس نسخه رسمی ادامه پروژه Michel V  با نام <a href="http://cafelog.com/">b2/cafélog</a> است. <a href="http://wordpress.org/about/">طراحان وردپرس</a> این پروژه را ادامه دادند. برای حمایت مالی از پروژه وردپرس با مراجعه به آدرس  <a href="http://wordpress.org/donate">http://wordpress.org/donate</a>   مراجعه کنید.</p>

<h1>مهاجرت از سایر سرویس های وبلاگ‌نویسی</h1>
<p>می‌توان محتوای وبلاگ را <a href="http://codex.wordpress.org/Importing_Content">از سایر سیستم‌های وبلاگ‌نویسی به وردپرس انتقال داد</a>. برای این کار ابتدا باید وردپرس را نصب و طبق دستورات فوق راه‌اندازی کنید.</p>

<h1>واسط XML-RPC و Atom</h1>
<p>حالا می توانید با استفاده از ابزارهایی مانند <a href="http://windowslivewrite>)</p>

</body>
</html>

No products were found matching your selection.